• sliderimage
  Ulusal Semi̇ner,Türki̇ye
 • sliderimage
  Ulusal Seminer, Romanya
 • sliderimage
  Ulusal Seminer-Avusturya
 • sliderimage
  Ulusal Semi̇ner,i̇talya
 • sliderimage
  Ulusal Semi̇ner,Porteki̇z
 • sliderimage
  Ulusal Seminer Fransa
 • sliderimage
  Proje Son Toplantısı-Ankara/Türkİye,18-19 Haziran 2018
 • sliderimage
  İkinci Proje Toplantısı Paris - FRANSA 21-22 Eylül 2017
 • sliderimage
  İş Hayatına Yeni Atılan Kadınların Uluslararası Çalıştayı - Roma 20-24 Kasım 2017
 • sliderimage
  Başlangıç Toplantısı– Mortuga PORTEKİZ 19-20 Ocak 2017
 • sliderimage
  Local Meeting in Ankara

Start-up Bir Kadınsınız, İletişim Ağınızı Genişletmek ve Diğer Girişimcilerle Tanışıp Yenilikçi Metotları Öğrenmek İstiyorsunuz. Sadece Hikayenizi Göndermeniz Yeterli.

EmpowerWOMENt

İş Hayatına Yeni Atılan ve İş Başlangıcında Olan Kadınlar İçin Girişimcilikte Başarıyı Güçlendirme

Avrupa nüfusunun% 52'sini oluşturan kadınlar, AB'deki serbest meslek sahiplerinin veya AB'deki tüm işverenlerin yalnızca üçte birini oluşturuyor. Kadınlar bu nedenle Avrupa'da büyük bir girişimci potansiyeli temsil etmektedir. Bir iş kurarken ve işletirken kadınlar, özellikle finans, eğitim, iletişim ağı ve iş dünyası ile aile arasında denge sağlanmasında erkeklerle göre daha fazla zorlukla karşılaşıyorlar

Tüm iş geliştirme desteği, teknik bilgiler içermeli ve destek hizmetleri, rehberlik ve danışmanlık ve iş koçluğu ve mentorluk için bağlantılar sağlamalıdır. Bu tür yardımlar, aynı zamanda gayri resmi olarak (örn., Mentorluk şeması) veya resmi olarak bir kursa katılması yoluyla sağlanan belirli becerilerin (örn., Fırsat tanıma, işletme planlama, finansal yönetim, satış ve pazarlama) sağlanmasına kapsayabilir. Destek, en büyük potansiyele sahip grupları (mesleki becerileri olan işsiz işçiler, kadınlar veya gençler gibi) hedef almalı ve istihdam hizmetleri, işletme desteği ve finans sağlayıcıları arasında yakın iş birliğine dayalı olmalıdır. Hedef, işsizlerin serbest meslek sahibi olmalarına etkili bir şekilde geçmelerini sağlamak, işletmelerin sürdürülebilirliğini arttırmak ve gençler gibi ek kaynaklara ihtiyaç duyan ya da geleneksel iş desteği kanallarıyla en iyi şekilde ulaşamayan gruplara destek sağlamaktır.
Projenin güçlendirme ve katılım etkileri, kadınların projeye yönelik faaliyetlerde yer almaları ve son derece topluluk temelli etkinlikler yapmaları için bir araya getirilmesiyle oluşturulacaktır.
Proje, Avrupa Komisyonu tarafından Erasmus + Programı kapsamında 24 ay boyunca ortak finanse edilmektedir.

EmpowerWOMENt projesi hakkında daha fazla bilgi için Hakkında bölümünü ziyaret edin.